Vladimír Šindelář, Jakub Šindelář

400 Kč (cena s 21% DPH)

Publikace se zabývá dějinami kordů a rapírů. V českém prostředí zatím ojedinělá ucelená monografie zmapovala historický vývoj názvu, dále obsahuje přehledné tabulky jednotlivých druhů jílců a čepeli. Další kapitoly se zabývají správným nakládáním se zbraní, výukou šermu nebo také známými souboji a zločiny spáchanými za pomoci kordů a rapírů. Těžištěm knihy je její obrazová část, kde jsou v barevných fotografiích zachyceny koše kordů a rapírů z několika českých zámků i soukromých sbírek.