Milada Jiroušková a kol.

300 Kč (cena s 21% DPH)

Fakta a příběhy z obce Podolí I na Písecku a nejbližšího okolí od minulosti do současnosti. Autorka s přispěním několika spolupracovníků se v knize věnuje stručné historii oblasti, archeologickým nálezům, výkladu pomístních jmen, topografii Podolí I, drobným památkám v obci, dopadům první i druhé světové války, přírodním pohromám a jiným zajímavostem. Více prostoru je věnováno záležitosti pro Podolsko typické: staré řece Vltavě a starému řetězovému mostu, novému Podolskému mostu a Orlickému jezeru. Kniha je obohacena o vzpomínky pamětníků a doplněna rozsáhlou obrazovou přílohou, jež tvoří především fotografie z rodinných archivů.