Termín konání:

Milevské muzeum ve spolupráci s klášterem premonstrátů pořádá konce u příležitosti 400. výročí počátku třicetileté války GLORIA ET MISERIA 21. 5. 2018 v 19 hodin