SLUŽBA PROVÁDĚNÍ ARCHEOLOGICKÝCH DOHLEDŮ JE OD 22. 11. 2020 POZASTAVENA!

V případě potřeby se obraťte na Archeologické oddělení Prácheňského muzea


Milevské muzeum má od roku 2001 uzavřenou platnou dohodu s Akademií věd ČR o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů podle § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a je tedy organizací oprávněnou provádět archeologické výzkumy na katastrálních území těchto obcí:

Záhořany (Předbořice), Kostelec nad Vltavou, Kovářov, Pechova Lhota, Kučeř, Zvíkovské Podhradí, Orlík nad Vltavou, Sepekov, Přeštěnice, Milevsko, Přeborov, Zbelítov, Velká, Hrazany, Níkovice, Hrejkovice, Dmýštice, Ratiboř, Květov, Zhoř (Blehov), Jetětice, Branice, Zběšičky, Dražíč, Osek, Chyšky, Nosetín, Nadějkov, Petříkovice, Vlksice, Brtec, Božetice, Slabčice (Písecká Smoleč), Svatkovice, Borovany, Bernartice, Podolí I, Veselíčko, Zběšičky.

Nabízíme

  • Poskytování informací o výzkumu a povinnostech stavebníka ve smyslu zákona o památkové péči (PDF, 480 kB).
  • Předběžný odhad archeologických prací, postupu a provedení předstihového výzkumu.
  • Provádění archeologického dohledu a archeologických výzkumů menšího rozsahu (formulář pro oznámení stavebního záměru (DOC, 62 kB)).
  • Vystavení expertního listu ke kolaudaci stavby po provedení dozoru či výzkumu na stavbě.
  • Komentované prohlídky pro předem objednané skupiny (školní, zájmové atd.)
  • Výukové programy (přednášky) do škol zaměřené na pravěk, středověk či archeologii jako multižánrový obor.
  • Pro skupiny komentované prohlídky vybraných archeologických lokalit.

Foto: Pro skupiny komentované prohlídky vybraných archeologických lokalit

Archeologie

Informace pro stavebníky

Co byste měli vědět, než začnete stavět?

Podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči jste povinni včas oznámit stavební záměr (DOC, 60 kB) Archeologickému ústavu.

Co znamená včas? Zákon neudává přesnou lhůtu, ale doporučujeme, tak učinit, co nejdříve od okamžiku, kdy budete znát bližší termín zahájení Vaší stavby. Podáním oznámení na poslední chvíli riskujete, že v případě objevu archeologických nálezů dojde ke zbytečnému zdržení, které je často spojeno i se zvýšením nákladů.

Oznámení pošlete spolu se situační mapkou jedním z uvedených způsobů:

  • poštou na adresu:

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 nebo

Milevské muzeum, Klášterní 557, 399 01 Milevsko nebo

Podle téhož zákona jste povinni umožnit archeologický výzkum některé z oprávněných organizací. Je tedy na Vás, s jakou organizací se rozhodnete spolupracovat (PDF, 78 kB).

Plakát Chraňte archeologické památkyPokud stavíte jako fyzická osoba (např. rodinný dům), za dohled ani výzkum neplatíte nic. Náklady spojené s výzkumem hradíte pouze tehdy, pokud stavíte jako právnická osoba nebo za účelem podnikání.

Archeologické nálezy lze očekávat kdekoliv, kde dosud nebyl zničen původní terén. Archeologickým nálezem však nejsou pouze střepy a kosti, ale i mnohé situace, které laické oko nerozpozná. Nepodceňujte prosím tyto povinnost a neochuzujme se o cenné informace, které může přinést každý nový nález.

Porušení oznamovací povinnosti patří nejčastějším porušením památkového zákona v oblasti archeologie a může být za něj uložena pokuta až do výše 4 milionů Korun.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Formuláře a „mohlo by se hodit“

Nemovité archeologické památky (tipy na výlety)