Kordy a rapíry z českých sbírek, 16. - 18. století. II. díl

Vladimír Šindelář a kolektiv

Kniha volně navazuje na první díl, vydaný roku 2018, a dokumentuje bohatství sbírek státních i soukromých. V textové části knihy se zájemci dočtou o tom, jak se česká šlechta učila v zahraničí šermířskému umění, které pražské budovy jsou spjaty s historií šermu a jak to bylo s výukou šermu u pážat. Hlavní restaurátor pražského Vojenského historického ústavu Petr Moudrý popisuje restaurování dvou historických rapírů, archeologové Mgr. Petr Žákovský a PhDr. David Vích mapují archeologické nálezy kordů a rapírů na našem území. Najdeme zde i kapitolu o několika zajímavých soubojích nebo o pobočných zbraních, jak je zachytily dobové šlechtické portréty. V závěru nechybí obsáhlý seznam použité literatury.

Navždy spolu. Osudy siamských dvojčat sester Blažkových

Filip Herza, Petra Kratochvílová, Vladimír Šindelář, Vítězslav Kuželka

Do rukou českých čtenářů se nyní dostává zatím nejkomplexnější pojednání o životě sester Blažkových, vzniklé na závěrech pečlivého studia archivních dokumentů. Na přípravě této knihy se kromě historiků podíleli i další přizvaní odborníci, např. antropolog či etnolog. Postupem času tak vznikla pozoruhodná kniha, doplněná více než stovkou dosud nikdy nepublikovaných fotografií. Jméno legendárních českých siamských dvojčat, sester Blažkových, není stále zapomenuto, i když od jejich smrti právě letos uplynulo už sto let. Zájem o tato proslulá dvojčata dokládají vycházející články v novinách i časopisech. Mnozí autoři však nešli ve svém bádání příliš do hloubky, a tak jsou údaje o životě sester mnohdy zkresleny. Naše publikace se pokusí mnohé známé omyly napravit.

Milevsko fotografované tehdy a teď 2

Martin Kupec, Vladimír Šindelář, Martin Třeštík

Kniha je pokračováním publikace Milevsko fotografované tehdy a teď, který byla vydána před dvěma lety a dnes je již zcela rozebrána. Jedná se o obrazovou publikaci se starými i novými pohledy na město Milevsko. Zajímavé srovnání historie a současnosti města Milevska na fotografiích zhotovených z téhož místa. Kniha na křídovém papíře obsahuje přes 200 barevných i černobílých snímků z let 1889 - 1990 ze sbírky Milevského muzea a dalších soukromých sběratelů.