Vstupné

Dospělí 40 Kč
Děti (od 6 do 15 let, senioři a studenti) 20 Kč
Děti (od 3 do 6 let) 1 Kč
Předem objednané školní skupiny 10 Kč
Použití WC (mimo návštěvníků muzea) 10 Kč

Slevové průkazky

Asociace muzeí a galerií ČR zdarma
Rada galerií ČR, Český výbor ICOM zdarma
Zväz múzeí SR, Rada galérií Slovenska zdarma
ZTP, ZTP/P zdarma
Eurobeds – Klub českých turistů 20 Kč
Zelená karta Českého svazu ochránců přírody 20 Kč