Odborná knihovna Milevského muzea je veřejně přístupnou knihovnou se specializovaným fondem. Knihovna poskytuje bezplatně prezenční výpůjční služby z fondu příruční knihovny a sbírkového fondu. Studijní fond obsahuje více než 7 000 knihovních jednotek v příruční části knihovny a přes 800 knihovních jednotek ve sbírkovém fondu knihovny. Dále může knihovna poskytnout i Meziknihovní výpůjční služby.

Hlavním tématem jsou odborné historické publikace, a to zejména regionální a české, dále publikace věnující se pomocným vědám historickým, archeologii, etnografii, řemeslům, užitému i výtvarnému umění, muzejnictví a jiné.

Badatelská činnost odborné knihovny se řídí platným Knihovním řádem (PDF, 212 kB) a Badatelským řádem (PDF, 201 kB).

Provozní doba knihovny

možno pouze po předchozím telefonickém nebo e-mailovém objednání
středa 9:00 – 11:00, 13:00 – 16:00 hodin a po dohodě možno kdykoli i během víkendů

Kontakt

Mgr. Kateřina Kotalíková – knihovnice
Tel.: 382 521 093
E-mail: knihovna@muzeumvmilevsku.cz

Služby pro badatele

Milevské muzeum poskytuje kromě odborné knihovny také možnost studia a výzkumu sbírkových předmětů. Badatelské služby poskytujeme v provozních hodinách muzea po předchozí domluvě s příslušným pracovníkem muzea.

Badatelská činnost Milevského muzea se řídí platným Badatelským řádem (PDF, 201 kB) a Návštěvním řádem (PDF, 194 kB).