Termín konání:

Milevské muzeum ve spolupráci s klášterem premonstrátů v Milevsku pořádá TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT v sobotu 6. ledna 2018 v Latinské škole milevského kláštera