Termín konání:

Úspěšná výstava Milevského muzea s názvem Pytlákova zbraň se pomalu chýlí ke konci. Proto se pracovníci muzea rozhodli pozvat na závěr výstavy majitele sbírky pytláckých zbraní, pana Milana Hlásenského, aby zde zasvěceně komentoval vystavené exempláře. Komentovaná prohlídka výstavy Pytlákova zbraň se uskuteční v sobotu 7. května 2022 ve 14 hodin.

Pan Milan Hlásenský se věnuje dějinám pytláků a pytlačení v českých zemích po celý život (je mu 84 let), a tak bude pro zájemce průvodcem nadmíru fundovaným. Na komentovanou prohlídku výstavy Pytlákova zbraň v sobotu 7. května se platí jen běžné muzejní vstupné, tedy Kč 40 nebo 20. Pracovníci muzea vás srdečně zvou.