Termín konání:

Milevské muzeum vás srdečně zve

na výstavu betlémů současných českých tvůrců

Půjdem spolu do Betléma!

od 26. listopadu 2022 do 1. ledna 2023

Vystavené betlémy pochází ze sbírek Milevského muzea, Jany Pulcové a dalších soukromých sběratelů

Muzeum je otevřeno denně kromě 24. a 31. prosince, dne 1. ledna otevřeno až od 13 hodin.

Výstava Půjdem spolu do Betléma! je tentokrát zaměřena na betlémy nové. Všechny prezentované betlémy vznikly po roce 2000 v rukách současných českých tvůrců. Vystavené předměty pochází ze sbírky Milevského muzea a od soukromých tvůrců či sběratelů. Nejvýznamnější část nám zapůjčila paní Jana Pulcová z Hluboké nad Vltavou. Jana Pulcová patří mezi nejkreativnější tvůrce vůbec. Zaměřuje se na betlémy z přírodnin, hlavně z kukuřičného šustí, ale nejsou jí cizí ani jiné materiály a různé rukodělné techniky. Na výstavě si můžeme prohlédnout např. betlém umístěný v pařezu či betlém z textilních roušek. Dalším zajímavým vystavovaným předmětem je rozsáhlý šitý Zahořanský betlém od Evy Janouškové. Nejnovějším přírůstkem Milevského muzea je nádherný betlém ze skleněných hutních figur, který na výstavě prezentujeme poprvé. Výstava je doplněna již tradičně výtvarnými pracemi dětí ze Základní školy při Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech.