Martin Strouhal

220 Kč (cena s 21% DPH)

Publikace popisuje životní osudy rotného Jana Jeřábka, stíhače 313. čs. squadrony RAF (1919-1942). Jan Jeřábek působil v letectvu čs. armády. Po obsazení Československa nacisty roku 1939 odešel přes Polsko do Francie a nakonec do Anglie. Zde se stal leteckým instruktorem, ale nakonec požádal o přidělení do operační letky. V roce 1942 zahynul v leteckém souboji.