uspořádal Vladimír Šindelář

80 Kč (cena s 21% DPH)

Vzpomínky mlynáře Bohumila Chocholeho z Božetic. Podle rukopisné pozůstalosti v soukromém vlastnictví k vydání připravil, text přepracoval a poznámkami doplnil Vladimír Šindelář. Původní text byl napsán v roce 1939.