Větrný kohout z kostela sv. Bartoloměje z roku 1659

Původní kostel sv. Bartoloměje z hrubých žulových balvanů vystavěl na milevském náměstí pan Jindřich ze Švamberka brzy po roce 1513. Milevsko tehdy celé vyhořelo a pan Jindřich vymohl na králi Vladislavovi II. pro obyvatelstvo různá privilegia, aby se občané mohli z utrpěných škod zotavit. Při opětovném budování města byl také současně postaven i drobný kostelík ke cti sv. Bartoloměje.  Kostel míval tři věžičky. Jednu nad přístřeškem kryjícím vchod od náměstí, druhou na okraji hřebene střechy směrem k náměstí, třetí na opačném konci. Na věžičce bývaly hodiny, na druhé zvony. Na vrcholku věže nad hodinami se nacházel železný kohout. Větrného kohouta vyrobili v roce 1659 a jeho cena činila 3 zlaté a 45 krejcarů. Původně měl barevnou malbu. Kostelík již v 18. století zchátral tak, že hrozil spadnutím, byl rozhodnuto o jeho odsvěcení a zbourání, které započalo 25. ledna 1863.  Větrného kohouta sejmuli a uchovali v budově radnice pro zamýšlené muzeum.