Základy této sbírky se začaly utvářet již v souvislosti s přípravami otevření muzea ve 30. letech 20. století. Obsažené předměty mají široký časový rozsah od období raného novověku až po současnost. Najdeme zde drobné předměty od školních, kancelářských i kuřáckých potřeb až po odznaky, šperky či bižuterii. Nechybí sportovní náčiní i ocenění, hudební nástroje, hodiny i dnes jedna z nejrozšířenějších částí průmyslu – elektronické přístroje. Z nejstarších sbírkových předmětů byly do sbírky umístěny pamětihodnosti týkající se cechovních společenstev – truhlice, ferule nebo korouhve. Mezi jedny z nejzajímavějších exponátů patří např. kamenný kvádr zobrazující zakladatele města Jiříka z Milevska nebo větrný kohout z původního kostelíku sv. Bartoloměje z milevského náměstí. Ve sbírce najdeme např. staré milevské školné počitadlo, pouta na nohu nebo starou míru – loket. Sbírka je postupně rozšiřována zejména předměty místní provenience (milevské výrobky). V současné době se zaměřujeme na získávání předmětů z období zániku Československa, hlavně na elektronické přístroje.