Těžištěm muzejní numismatické sbírky jsou stará platidla pocházející z mincovních depotů v minulosti nalezených v Milevsku i v okolních vesnicích. Největší část sbírky tvoří poklady míšeňských grošů pocházející z nálezu ve Zhoři. Dále jsou ve sbírce obsaženy hojně i pražské groše. Ve sbírce se nachází také jednotliviny získávané postupně koupí nebo dary. Sbírka zahrnuje veškeré druhy platidel používaných na území Českého království a následnických států od dénárů po české Koruny. K nejvzácnějším exponátům patří několik kusů kontramarkovaných míšeňských grošů. Poslední sběry se soustřeďují na doplnění řady papírových platidel.