Sbírkové předměty etnografického zaměření se ve sbírce Milevského muzea začaly objevovat již počátkem 20. století, když se poprvé začalo uvažovat o založení muzea. Dárci věnovali do muzejní sbírky ty nejkrásnější a nejreprezentativnější předměty, co jejich rodiny doma po několik desetiletí opatrovaly. Najdeme tudíž ve sbírce někdy i opravdu pěkně zachovalé předměty milevské provenience. Etnografická sbírka dříve byla tvořena pouze náhodnými dary a nebyla systematicky utvářena, k tomu začalo docházet až po roce 2000. Mezi nejstarší etnografické předměty patří cínové cechovní nádobí, které do muzea věnovalo několik cechovních organizací. Zajímavé jsou, např. dřevěné formičky na výrobu perníků nebo voskových figurek zobrazující Pannu Marii sepekovskou nebo dřevěná hlava Perechty. Podsbírka obsahuje předměty z různorodých materiálů - převážně dřeva, kovu, textilu, keramické hlíny, porcelánu, skla. Je tvořena zejména potřebami v domácnosti (zahrnující svítidla, kuchyňské náčiní, nádoby), nábytkem, loutkami, hračkami, betlémy, zemědělským náčiním a doklady řemeslné výroby. Sbírka je tvořena předměty, které pocházejí z období od konce 18. století do konce 20. století, těžištěm jsou předměty z 20. století. V současnosti se soustřeďujeme na získávání starých hraček, všemožných druhů betlémů a také potřeb v domácnosti z období zániku Československa.