Podsbírka fotografií byla vyčleněna z původní podsbírky Jiná. Fotografie byly do sbírky zařazovány zejména od 30. let 20. století, kdy bylo Milevské muzeum založeno. Těžiště sbírky tvoří fotografie pocházející z 20. století. Fotografie byly získávány dary a také vlastní muzejní činnosti. Sbírku tvoří filmy a negativy dokumentující přírodu a krajinu a jejich proměny, dokumentují život a jeho proměny v hospodářské, politické, kulturní a společenské oblasti. Část fotografií zobrazuje život venkovského lidu a lidové tradice na jihu Čech. Sbírku tvoří černobílé a barevné snímky i negativy na skle.

Z nejstarších fotografií ve sbírce jmenujme zejména fotografii hlavního vchodu do klášterní baziliky v Milevsku z roku 1889 nebo fotografii členů Zpěváckého spolku Vlastislav v Milevsku z roku 1896. Zajímavým exemplářem této sbírky jsou orthochromdesky z 30. let 20. století od autora Jana Kothery, které obsahují zejména různé motivy Milevska včetně pohledů na milevský klášter a dokonce stezku okr. školního inspektora Václava Levého, která dnes již zanikla.

Náměstí Dr. Edvarda Beneše původně Wilsonovo náměstí v 30. letech 20. století
Vítání prvního rychlíku na milevském nádraží před rokem 1920
Milevský klášter od jihozápadu koncem 19. století
Cihelna Drahnětice po roce 1952
Pohled z věže kostela sv. Bartoloměje jihovýchodním směrem 1957
Východní strana náměstí s barokním domem milevské fary kolem roku 1950