Písemnosti patří k nejdostupnějším a bohužel nejméně doceňovaným sbírkovým předmětům. Písemný materiál začal být do muzejní sbírky zařazován již od jejich počátku ve 30. letech 20. století. Najdeme zde písemnosti a tisky různého zaměření i účelu. Nejstarší vzácné listiny však již v Milevském muzeu nenajdeme, ty byly na základě pozdějších legislativních zásahů přemístěny do Státního okresního archivu v Písku. Mezi takové písemnosti patří např. výuční listy několika milevských učedníků pocházející z 18. století. Ve sbírce nám zůstaly z nejstarších písemností pouze méně důležité dokumenty, jmenujme např. diplom jmenování Josefa Lukeše členem spolku vojenských vysloužilců nebo diplom Zpěváckého spolku Vlastislav Janu Peterkovi. Sbírka písemností a tisků začala být cíleně doplňována až v 80. letech 20. století, kdy přibývala veškerá tvorba milevské tiskárny. Sbírka je nyní doplňována zejména každoroční produkcí plakátů, pozvánek a různého drobného tisku z Milevska a okolí.