Úmrtní oznámení JUDr. Matěje Kotnera

Matěj Kotner byl advokátem v Milevsku. Narodil se 5. prosince 1859 v Zavržicích (Zavřice) u Příbrami. Byl koncipientem u JUDr. Theodora (Bohdana) Klinebergera v Milevsku a později si zde 1. srpna 1897 otevřel vlastní advokátní kancelář. Do funkce starosty města Milevska byl opakovaně zvolen 18. 1. 1904 a 27. 1. 1909, na funkci předčasně rezignoval v roce 1912. Byl také starostou hasičské župy milevské v letech 1899 – 1919, starostou Jednoty Sokola, členem městského a okresního zastupitelstva, zasedal přes 25 let v ředitelství městské spořitelny, a byl také předsedou mnoha místních kulturních spolků.

Prosadil stavbu městské spořitelny, nové radnice a okresní hospodářské záložny i chudobince na Tyršově náměstí. Za jeho časů bylo vydlážděno hlavní náměstí a zakryt potok u tzv. staré fary, upravena kanalizace a na Šibenném vrchu vysázen les. Finančně podpořil výmalbu presbytáře v kostele sv. Bartoloměje. Byl milovníkem umění, převážně obrazů a knih (některé knihy daroval do knihovny Milevského muzea). Podporoval umělce (např. nemocnou operní pěvkyni Annu Drasdilovou, 1841 – 1929). Byl považován za dobrého vlastence, štědrého mecenáše a filantropa.