Kramářská píseň Hrozný zločin v Ženevě

Kramářské písně vznikaly od 16. století do poloviny 19. století. Jejich zpěv kramářem byl většinou doprovázen prodejem tištěných textů. Tematika kramářských písní je velmi různorodá - písně o tragických událostech, rekrutské a vojenské písně, téma duchovní i milostné lyriky a v neposlední řadě satira. Kramářská píseň začíná většinou oslovením publika a končí morálním ponaučením. Dalšími typickými znaky je poutavost a dramatičnost děje, senzačnost, přesné uvedení místa a času děje kramářské písně. Rým je často velmi nedůsledný, kramářské písně jsou většinou psány nespisovným, hovorovým jazykem, často dialektem. Tento tisk písně Hrozný zločin v Ženevě, která pojednává o atentátu na rakouskou císařovnu Alžbětu, byl vydán v Praze roku 1898 nákladem J. Janů. Obsahuje 18 slok na nápěv "Fridolín".  Na titulní straně je dřevoryt portrét císařovny Alžběty, na zadní je dřevoryt s portrétem atentátníka. K tisku kramářských písní se používal nekvalitní papír, proto jsou dochované tisky velmi poničené.


Fotoalbum

Titulní a zadní strana
Text písně