Keramická cihla ze zdiva baziliky Navštívení Panny Marie v Milevsku
Keramická cihla ze zdiva baziliky Navštívení Panny Marie v Milevsku

Keramická cihla ze zdiva baziliky Navštívení Panny Marie

Unikátní cihlový artefakt, kvádr se šikmo okosenou jednou kratší stranou. Pouze na povrchu a zmíněné straně je pokryt třemi typy kolků: labyrintem, soustřednými kruhy a křížkem s tečkami a čárkami. Podle místa uložení ve zdivu polygonálního chóru (jako jediný cihlový artefakt v jinak kamenném zdivu východního závěru s příčnou lodí) předpokládáme, že je to symbolický "lapis primarius" tedy základní kámen.