Orthochrom deska Milevsko

Orthochrom desky jsou skleněné desky pokryté fotocitlivou vrstvou. Používaly se jako černobílý negativ před vynálezem fotografického filmu. Desky se vkládaly do fotoaparátu v úplné tmě a na každý snímek bylo nutno vložit novou. Náš fotografický skleněný negativ zobrazuje celkový pohled na vrch Kuřinec a Vášův rybník od severovýchodu. Tento negativ o rozměrech 9 x 14 cm pochází z velkého souboru, orthochromatických destiček z konce třicátých a začátku čtyřicátých let 20. století, jehož autorem je Jan Kothera z Milevska.