Severýnova bible z roku 1529

Severýnova bible je česky vydaná bible (4. tiskem vydaná česká bible vůbec), která vzešla z pražské tiskařské dílny Pavla Severýna z Kapí Hory (nebo také Severin). Tiskař Pavel Severýn žil v první polovině 16. století. Po svém otci Severýnu Kramářovi, měšťanu a konšelu staroměstském, přejal tiskárnu, která patřila k nejstarším v Praze. Severyn užíval predikát z Kapí Hory od roku 1529 a v letech 1534-1537 zastával úřad staroměstského purkmistra. Nashromáždil poměrně velký majetek (dva domy, dvě vinice, mlýn). Dnes se jeho rukám přisuzuje na 30 tiskařsky anonymních, či podepsaných tisků z let 1520-1541.  Orientoval se pouze na vydávání jazykově českých tisků. Pavel Severýn patřil k českým průkopníkům luteránského vyznání.


První celou bibli vydal tiskem Pavel Severýn v roce 1529.  Základem textu této bible je Bible benátská z roku 1506. Přejímá její obsah a má před evangelii srovnání evangelistů ve formě rejstříku a na varianty nadále upozorňuje na okraji textu. Z Benátské bible Severýn zrevidoval především biblický sloh a tradiční znění, avšak jeho opravy nejsou nijak převratné. U obou biblí (1529 a druhé vydání v roce 1537) musel Pavel Severýn sáhnout k ilustračním výpůjčkám (norimberský cyklus Erhards Schöna  a wittenberského Mistra). Je první z řady biblí, které vycházely cum gratia et privilegio Regiae Maiestatis, tj. s královským povolením. Exemplář bible uložený v expozici Milevského muzea je dodatečně kolorován. V roce 2010 byla bible zrestaurována.