Novoročenka z roku 1939

Novoročenka, kterou vydal odborný učitel Karel Průcha s manželkou v roce 1939. Dvojlist na kartonu zobrazuje hrad Zvíkov a byl pravděpodobně vytištěn v milevské knihtiskárně Karla Bursíka.
Mezi novoročenky řadíme všechna novoroční a vánoční přání tištěná nebo i ručně zhotovená. Mnohé z nich upoutávají pozornost svými estetickými a obsahovými kvalitami. Nejstarší bohemikální novoročenka vznikla na rok 1572. Byla jednolistová a obsahovala latinský text. Novoročenky produkovali tehdy někteří tiskaři, zejména Jiří Černý z Černého Mostu. Za vznikem moderních novoročenek hledejme Velkou francouzskou revoluci, kdy se rozšířilo doručování grafických navštívenek se jménem a adresou majitele spolu se zkratkou PF (Pour felicitér) zasílaných jako náhrada za neuskutečněnou zdvořilostní návštěvu. Velmi významným obdobím novoročenek u nás byl počátek 19. století. Popularizátorem novoročenek byl malíř, kreslíř a grafik Josef Bergler.