Plakát na divadelní představení Ze starých mlýnů

Na obranu proti šířícímu se liberalismu a atheismu byly v Čechách, na Moravě i Slovensku zejména mezi léty 1918-1938 zakládány jednoty československého Orla. Tyto organizace se mimo tělovýchovnou činnost věnovaly také kultuře a naboženské výchově mládeže. V Milevsku byla Jednota československého Orla založena 28. září 1932. Vzhledem ke značnému počtu milevské mládeže bylo od počátku usilováno o zajištění domu, kde by se mohli členové Sdružení katolické mládeže, Orla, Skauta a Charity soustředit. Strahovský opat Method Zavoral nechal takový dům postavit na prvním nádvoří milevského kláštera. Provoz Zavoralova domu-orlovny byl zahájen v roce 1937. Kvůli zajištění finančních prostředků na provoz domu byl od roku 1938 zahájen provoz Kina Charitas. Finanční prostředky se získávaly i z odehraných divadelních představení. Jako jedna z povolených her za okupace byla k nastudování milevským Orlem vybrána veselohra o třech dějstvích Ze Starých mlýnů od české herečky a dramatičky Boženy Rajské-Smolíkové. Uvedená hra byla jednou z posledních her, které organizace Orel odehrála. V květnu 1942 byl spáchán atentán na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Účast některých členů moravského Orla na atentátu se stala záminkou k rozpuštění jednoty Orla. Jednotu československých Orlů zakázal říšský protektor k 23. 9. 1942.