Sluchátkový telefon

Černý sluchátkový telefon z termosetu s rotačním číselníkem byl vyroben po roce 1966 v závodě firmy Tesla ve slovenském městě Stropkov. První návrhy telefonu byly zaznamenány již v roce 1860, nicméně praktický rozvoj začíná až po jeho patentování v roce 1876 a především po představení na výstavách v roce 1877. Ve střední Evropě byla cílená produkce telefonních zařízení ve větších sériích doménou několika elektrotechnických továren tehdejšího Rakousko-Uherska.

V březnu 1946 vzniká podnik Tesla, slaboproudé a elektrotechnické závody, jako nástupce elektrotechnického podniku Elektra, do té doby patřící do koncernu Philips. První modely telefonních přístrojů a zařízení pod značkou Tesla na sobě měly pouze vytištěno či vylisováno logo TESLA, jednalo se však o přístroje, vyráběné do té doby v jednotlivých elektrotechnických závodech. V rámci národního podniku však postupně dochází k přeskupování výroby jednotlivých zařízení a součástí.

V roce 1957 bylo ve jménu pokračující industrializace rozhodnuto o výstavbě nového elektrotechnického závodu ve Stropkově. Koncem padesátých let byl závod budován a do provozu dán 9. května 1960. S rostoucími požadavky na telefonní zařízení dochází v závodě Tesla Stropkov v roce 1964 k založení vlastní vědeckovýzkumné základny, což následně vedlo k inovaci výrobního programu telefonních přístrojů. U dosud vyráběných typů dochází k využití nových materiálů, namísto termosetu (bakelitu) se začínají objevovat přístroje z termoplastu. Tento materiál umožňoval i jiné barvy, než do té doby obvyklou černou.)