Portrét Jana Šnejda

Olejomalba na překližce s portrétem Jana Šnejda od akademického malíře Karla Stehlíka. V díle Karla Stehlíka převažují krajinářské náměty. Malíř se však věnoval i figurální tvorbě a portrétům. Maloval své blízké, členy rodiny a přátele, jen málokdy zobrazil někoho, kdo nepatřil do jeho blízkého okruhu. Mezi taková díla patří i nevelký portért (40 x 59 cm) zobrazující zakladatele milevské organizace Komunistické strany Československa, Jana Šnejda. Dílo se nese v typickém politickém stylu konce čtyřicátých let minulého století a je doplněno heslem "Buď práci čest!". Bylo patrně zhotoveno na objednávku tehdejší I. stranické organizace KSČ v Milevsku, která jej pak roku 1951 předala do sbírek Milevského muzea. Obraz byl do sbírky umístěn jako poškozený a v roce 2012 byl zrestaurován. Při pozdějším historickém bádání bylo zjištěno, že k poškození obrazu došlo v noci ze 14. na 15. května 1950 při bombovém útoku na okresní sekretariát KSČ v Milevsku.