Plakát na slavnost 5. července 1931

Plakát ze sbírky Milevského muzea zve na Slavnost odhalení pamětní desky pátera Cyrila Antonína Straky, významného milevského rodáka. Pamětní desku podle návrhu akademického sochaře Břetislava Bendy odlila slévačská firma Karel Barták z Prahy-Hrdlořez. Krajinský spolek "Milevsko" v Praze ji slavnostně odhalil na rodném Strakově domě dne 5. července 1931 v Kramářově ulici čp. 118 (předtím Vodičkova ulice, dnes se jedná o ulici 5. května a pamětní desku najdeme na fasádě domu napravo od milevského kina). Velká slavnost byla spojena s vícedenním kulturním programem.

Antonín Straka se narodil 19. 11. 1868 do rodiny hostinského Antonína Straky jako čtvrté a poslední dítě. Po dokončení milevské obecné školy nastoupil ke studiu střední školy v Praze a následně odmaturoval na vyšším gymnáziu v  Českých Budějovicích. Po maturitě vstoupil v roce 1888 do premonstrátského řádu a přijal klášterní jméno Cyril. Vysvěcen byl v r. 1893. Pak odešel na kaplanské místo v Radonicích, kde působil až do roku 1906. Tehdy dostal nabídku k vedení strahovské knihovny. Při pořádání knihovny objevil řadu neznámých rukopisů, inkunábulí a tisků, které popsal ve vědeckých časopisech. Zabýval se knižními vazbami, uveřejnil o nich několik studií, svým výkladem doprovázel výstavy knižních vazeb. Z jeho zajímavých spisů jmenujme např. Přenesení ostatků sv. Norberta z Magdeburku na Strahov, Několik lístků z dějin Milevska nebo Milevsko a doby poddanství. Byl spoluzakladatelem Spolku čs. knihovníků a následně členem jeho výboru. Knihovnu strahovského kláštera vedl až do své smrti 17. září 1927.