Fotografie výrobního závodu Madeta v Milevsku

Fotografie výrobního závodu Madeta z roku 1975 od Josefa Dostála, tehdy se podnik nazýval: Jihočeské mlékárny, n. p. České Budějovice, závod Protivín, provozovna Milevsko.

S výstavbou milevského mlékárenského podniku se začalo v květnu 1940. Provoz mlékárny byl zahájen 29. května 1941. Produkce začínala s denní kapacitou 4 – 6 tisíc litrů mléka. Milevská mlékárna byla zařízena pro výrobu měkkých sýrů (Zlato), vyráběly se zde také nízkotučné sýry a Tylžské sýry, určené pro tavírnu v Řípci. Smetana se dovážela do ústřední máslárny v Táboře.  Po roce 1945 se rozšířila výroba sýrů typu Rokfór a Gorgonzola. V roce 1953 byla převážná část výroby zaměřena na druh sýra Holandská cihla v červené parafinové kůře, který byl dovážen do přízemí bývalé prelatury v klášteře k sýření. Po roce 1956 se milevští mlékaři stali specialisty na výrobu holandského inspiračního vzoru – sýr Eidam se 40 % tuku v sušině, který byl ve tvaru koule, obvykle do 2 kg, a dále sýrů eidamských (Holandská cihla, Moravský bochník).  V roce 1960 byla milevská provozovna 1. července začleněna do národního podniku Jihočeské mlékárny, České Budějovice, závod Protivín, provozovna Milevsko. Hlavním výrobním programem Madety do roku 1970 byla výroba Eidamské koule, určená převážně pro export. Náročnost výroby a snaha o zhospodárnění ekonomiky však vedla později ke zrušení výroby Eidamské koule a závod se začal specializovat na výrobu Eidam bloku o váze 12 kg, určeného pro plátkování a k prodeji do tržní sítě v 3 kg balení.  Výroba másla byla zastavena v roce 1975. Dochází k úzké specializaci pouze na sýr Eidamský blok. Vedení Jihočeských mlékáren, a. s. rozhodlo z důvodu restrukturalizace a koncentrování výroby o ukončení mlékárenského provozu v podniku Madeta Milevsko ke dni 31. března 1993. Letos tomu bylo již 30 let.