Bronzová plaketa

Národopisná výstava Českoslovanská v Praze v roce 1895 měla za cíl předvést život, náboženské a kulturní tradice českého a slovanského lidu. Konala se na výstavišti v Královské oboře. Předcházela jí tři léta přípravných prací v jednotlivých regionech, 170 krajinských výstav a početné národopisné slavnosti. Vybrané exponáty pak byly z regionů poslány do Prahy. Výstava byla věnována tradicím kultury, umění a náboženství. Bylo zde vystaveno několik set exponátů, mnohé prvotřídní umělecké památky, jimiž se regiony snažily napravit svou absenci z předchozí Jubilejní výstavy v roce 1891. Mnohé z těchto předmětů se staly základem sbírek mnoho českých muzeí. U příležitosti této výstavy byly vyrobeny plakety s několika známými českými osobnostmi, jako byli Mistr Jan Hus či zakladatelé sokola Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Odlila je firma Br. Čermákové z Hořovic. Ve sbírce Milevského muzea se nachází bronzová plaketa Bedřicha Smetany, českého hudebního skladatele a plaketa Jindřicha Fügnera, zakladatele sokolského hnutí. Tyto plakety byly na výstavě prodávány jako upomínkový předmět, stejně jako pohlednice, cigaretové špičky, vějíře, porcelánové nádobí a různé další suvenýry.