Smetaník-Trubák

Chov skotu měl v minulosti především pro vesničany velký význam. Poddaní vlastnili především dojné krávy, a to kvůli mléku a možnosti z něho vyrábět různé mléčné výrobky. Žena, která dojila, si sedla ke krávě na stoličku, přivázala ji k noze, omyla jí vemeno a dojila do malých dřevěných, později plechových hrotků (dojaček). Nadojené mléko se přelévalo přes čisté pláténko a později přes dřevěné cedítko do přichystaných hrnců, kterým se říkalo látky, mlíčáky a podobně. Mléko z několika dojení se slévalo do velkého baňatého hrnce, kterému se říkalo slivák. Mléko se chladilo v chladných sklepech nebo v tekoucí vodě v mléčných haltýřích (krechtech).

K získání smetany sloužily speciální smetaníky s otvorem u dna (zátkou se upouštělo ode dna sbírané mléko) nebo trubáky. Zobrazený hrnec smetaník-trubák je nižší keramický hrnec s hubičkou v horní části sloužící ke slévání ustáté smetany, přibližně do poloviny hrnce je umístěna zábrana, která zadržuje usazenou smetanu před vylitím. Materiálem byla hrnčina, ojediněle se vyskytuje i kamenina. Tvar hrnce byl válcový, soudkovitý či kulovitý, mohl být opatřen jedním nebo dvěma uchy. Povrch trubáku býval glazován, zdoben malovanou či nalepovanou okrasou, výjimečně rytím. Původ slova smetana souvisí se slovesem moutiti=mícháním stloukat máslo.