Fotografie kapličky z roku 1943

Fotografie kapličky od Václava Pizingera z roku 1943. Kaplička stojí na hrázi bývalého Klášterského rybníku, který již nebyl po protržení hráze při velké povodni 1840 nikdy obnoven. Na místě původní staré kaple Boží Rodičky vystavěl roku 1899 na vlastní náklad novou výklenkovou kapli Panny Marie Sepekovské táborský stavitel a milevský rodák František Josef Ješ. Tato výklenková kaplička je typickou ukázkou pseudobarokního stylu, který vznikl ve II. polovině 19. století a přetrval až do dvacátých let 20. století. Kaplička stojící na konci dnešní Sokolovské ulice byla posvěcena v neděli dne 1. července 1900 den před svátkem Navštívení Panny Marie. Za velké účasti obecenstva ji vysvětil milevský děkan Vít Runt. Výklenková kaplička Panny Marie Sepekovské je ode dne 3. května 1958 památkově chráněná. V roce 1987 byla zrestaurována.