Ruční granát vz. 21 – Janeček (cvičná verze)

Když po skončení I. světové války a rozpadu rakouské monarchie vznikla armáda samostatného Československa, octla se před jejími zakladateli otázka, čím armádu nového státu vyzbrojit. V průběhu dvacátých let tak vznikla celá řada zajímavých zbrojních konstrukcí, z nichž jednou byl i ruční granát vzor 1921 Janeček.

Jméno konstruktéra a vynálezce Františka Janečka (1878-1941) možná dnes někomu už nic neřekne, ale jeho motocykly JAWA patřily k světově proslulým výrobkům. Ing. František Janeček měl na kontě desítky patentů a vynálezů, byly to však právě motocykly JAWA, jež mu zajistily světovou slávu. První z motocyklů JAWA byl představen na mezinárodním autosalónu v Praze roku 1929.

František Janeček vystudoval elektrotechniku na Vysoké škole technické v Berlíně. Od roku 1898 pracoval jako konstruktér v Kolbenových závodech. Za doby první světové války přihlásil více než 60 zbrojních patentů, za války však zájem o technické vynálezy klesal. Po skončení války zkonstruoval pro nově vzniklou československou armádu několik ručních granátů vyspělé technické konstrukce, ale díky jeho synu Františku Karlovi se pozornost firmy JANEČEK posléze zaměřila na výrobu motocyklů. Značka JAWA vznikla po zakoupení licence od německé firmy Wanderer, takže značka populárních motorek vznikla z počátečních slabik JAneček – WAnderer.

Ruční granát konstrukce Ing. Janečka, vyráběný firmou Janeček a spol. v Mnichově Hradišti v letech 1921-25 a pak dále mezi lety 1925-33 pražskou firmou Zbrojovka Ing. František Janeček, měl vejčitý tvar. Jeho tělo bylo tvořeno 2 mm silným výliskem z ocelového plechu. Náplň tvořilo 120 g tritolu, horní uzávěr obsahoval zapalovač s pohyblivým mechanismem a pojistkami.

Tento granát stejně jako ostatní granáty Janečkovy konstrukce byl založen na rotačním pohybu, granát se tedy musel po odhození točit kolem své osy, aby při letu rotoval. Tato rotace zajistila potřebnou odstředivou sílu, která vnitřní úderky granátu odhodila od sebe. Po dopadu se rotace zastavila a granát explodoval. Tato konstrukce zajistila, že granát vybuchl i po nárazu na měkkou půdu, vodní hladinu, sníh nebo slámu.

Existovala i cvičná verze tohoto granátu o vyšší hmotnosti (540 g), odlitá podle své ostré předlohy z litiny. Granáty byly přepravovány v dřevěných truhlících po 18 kusech. Janečkových ručních granátů se do dnešních časů nedochovala mnoho a patří k zajímavým zvláštnostem. Koncem roku 2023 jeden z nich ve cvičné verzi obohatil militární sbírky Milevského muzea.


Fotoalbum