Papírový model původního kostela svatého Bartoloměje v Milevsku

Pozdně gotický kostelík nechal na milevském náměstí vystavět pan Jindřich ze Švamberka počátkem 16. století. V tehdejší době byly největší překážkou prosperity městeček devastující požáry, ty se bohužel nevyhly ani Milevsku. Když celé město v roce 1513 vyhořelo, vymohl si pan Jindřich na králi Vladislavovi II. různá městská privilegia, která by pomohla obyvatelstvu způsobené škody zmírnit. S budováním města došlo i na vybudování nového kostelíku, který byl zasvěcen svatému Bartoloměji, oblíbenému světci rodu Švamberků. Kostelík již v 18. století zchátral tak, že hrozila katastrofa. Bylo rozhodnuto, že se kostelík odsvětí, zboří a na stejném místě vznikne zcela nový velký kostel. Práce započaly 25. ledna 1863. Nedlouho předtím byl vytvořen papírový model, který byl do Milevského muzea darován v roce 1952. V roce 1951 byl model opraven. Odborná učitelka Antonie Janáková obarvila střechy a věžičky, zhotovila novou věžičku nad předsíní a opěrný sloup u rohu kostelíka, opravila stříšky a sakristii.  Tento papírový model je dodnes jedinou známou podobiznou zbořeného kostela na náměstí.