Plakát na divadelní představení Lesní panna z roku 1916

Čtenářsko-ochotnická jednota v Milevsku byla založena 24. dubna 1870. Iniciátorem a prvním předsedou spolku byl dr. Theodor Hladík. Aktivity spolku divadelních ochotníků byly už od roku 1874 všeobecně spjaty s hostincem U Bílého koníčka, který se díky divadelním představením stal nejvýznamnějším kulturním bodem města. Čtenářsko-ochotnická jednota v Milevsku byla velmi činná organizace. Od svého vzniku jen do roku 1943 sehráli ochotníci 579 představení. Ochotníci pořádali divadelní představení také k různým příležitostem, jako byly např. oslavy sňatku následníka trůnu či narození prezidenta Masaryka nebo dobročinné sbírky na pomoc postiženým povodněmi či požáry. V roce 1916 členové Čtenářsko-ochotnické jednoty v Milevsku zahájili Týden Červeného kříže, který probíhal od 30. dubna do 6. května a pořádal ho Vlastenecký pomocný spolek pro Království české za účelem nabytí nových členů a také peněžitých darů pro činnost Červeného kříže a péči o sirotky. Již v neděli 30. dubna ochotníci odehráli představení Lesní panna od oblíbeného dramatika Josefa Kajetána Tyla. Ochotnická jednota odvedla za odehrané představení čistý zisk 279 korun 30 haléřů. Týden Červeného kříže celkově v Milevsku vynesl 805 korun a 40 haléřů. Do Vlasteneckého pomocného spolku, předchůdce Československého červeného kříže, přibylo 62 nových členů.