Vladimír Šindelář a Mgr. Jakub Šindelář

Publikace se zabývá dějinami kordů a rapírů.

V českém prostředí zatím ojedinělá ucelená monografie zmapovala historický vývoj názvu, dále obsahuje přehledné tabulky jednotlivých druhů jílců a čepeli. Další kapitoly se zabývají správným nakládáním se zbraní, výukou šermu nebo také známými souboji a zločiny spáchanými za pomoci kordů a rapírů. Těžištěm knihy je její obrazová část, kde jsou v barevných fotografiích zachyceny koše kordů a rapírů z několika českých zámků i soukromých sbírek. Kniha o formátu 260 X 225 mm je vytištěna na křídovém papíře, v pevné vazbě a má celkem 228 stran. Vyšla v nákladu 500 ks v roce 2019.

ISBN: 978-80-905350-7-7

VYPRODÁNO