Vladimír Šindelář a kolektiv

Kniha volně navazuje na první díl, vydaný roku 2018, a dokumentuje bohatství sbírek státních i soukromých. V textové části knihy se zájemci dočtou o tom, jak se česká šlechta učila v zahraničí šermířskému umění, které pražské budovy jsou spjaty s historií šermu a jak to bylo s výukou šermu u pážat. Hlavní restaurátor pražského Vojenského historického ústavu Petr Moudrý popisuje restaurování dvou historických rapírů, archeologové Mgr. Petr Žákovský a PhDr. David Vích mapují archeologické nálezy kordů a rapírů na našem území. Najdeme zde i kapitolu o několika zajímavých soubojích nebo o pobočných zbraních, jak je zachytily dobové šlechtické portréty. V závěru nechybí obsáhlý seznam použité literatury.

Obrazová část obsahuje barevné snímky 84 kordů a rapírů ze státních i soukromých sbírek, především ze zámků Žleby, Frýdlant, Opočno, Lysice a Rožmberk. Oproti prvnímu dílu je tentokrát každé zbrani věnována celá dvojstrana, kde je zachycen líc, rub i celkový pohled, to vše spolu s rozměry a váhou jednotlivých zbraní.

Kniha je vydána v pevné vazbě, na křídovém papíru, o rozměrech 22 x 26 cm. Počet stran 288.

ISBN: 987-80- 907449-5-0

K OBJEDNÁNÍ ZDE